четвер, 14 лютого 2019 р.


"ЦЕНТР ПРОБАЦІЇ" - ДІЄ В МІСТІ ДОЛИНА
КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

У Долині діє «Центр пробації»: як шлях до зменшення злочинності
У місті Долина функціонує районний сектор філії Державної установи «Центр пробації» як один з відокремленихструктурнихпідрозділівуповноваженихорганів з питань пробації в Івано-Франківськійобласті.
Службу пробації було створено у 2017 році шляхом реформування кримінально-виконавчої інспекції (КВІ), яка відповідала за виконання вироків, не пов’язаних із позбавленням волі. Ця служба здійснювала нагляд за особами, які скоїли правопорушення, щобзабезпечитивиконанняпередбачених судом обов’язків. Тобто, заходи передбачали, передусім, покарання та контроль.
У 2018 році у складіМіністерстваюстиціїУкраїнибуло створено центральний орган управління діяльністю пробації - Державнуустанову «Центр пробації», щокоординує та здійснюєнагляд за діяльністю 24 філій та 560 уповноважених органів з питань пробації по всій Україні.
Пробація – це система наглядових та соціально-виховних заходів, що застосовуються за рішенням суду до засуджених, виконанняпевнихвидівкримінальнихпокарань, не пов’язаних з позбавленнямволі (далі - клієнт пробації), та забезпечення суду інформацією, що характеризує обвинуваченого.
Мета діяльності органів пробації - забезпечення безпеки суспільства (громади) шляхом надання необхідної підтримки та допомогиклієнтупробаціїіззалученнямспеціалістіврізних служб та організацій, надання суду інформації, щохарактеризує клієнта, а також здійснення нагляду і контролю, аби уникнути вчинення ним повторних правопорушень.

Як працює пробація?
1. Досудова пробація - надання суду інформації (досудовоїдоповіді) про особу, яка обвинувачується у вчиненні правопорушення, з метою врахування обставин її життя для прийняття судом справедливого рішення про міру її відповідальності (складання досудової доповіді).
2. Наглядов апробація - здійснення наглядових та соціально-виховних заходів для осіб, до яких застосовуєтьс япробація:
-контроль за поведінкою;
-нагляд за виконанням обов’язків;
-надання психологічної, консультативної та інших видів допомоги;
-сприяння працевлаштуванню; -залучення до навчання;
-участь у виховних заходах та соціально-кориснійдіяльності;
-проведення профілактичної роботи.
3. Пенітенціарна пробація - допомога особі, яка готується до звільнення з місцьпозбавлення волі:
- трудове та побутове влаштування за місцем проживання;
- сприяння в отриманні медичних послуг;
- допомога в адаптації до життя у громаді.

Пробаційні програми - спеціальні програми соціально-психологічного або психо-корекційного напряму, які суд зобов'язує пройти для того, щоб людина змінила свою прокримінальну поведінку, своє ставлення до оточуючих, свій внутрішній світ.

Затвердженотакіпробаційніпрограми для роботи з суб’єктами пробації: «Попередженнявживанняпсихоактивнихречовин», «Подоланняагресивноїповедінки», «Змінапрокримінальногомислення». До реалізаціїпробаційноїпрограмиу порядку, визначеномузаконодавством, можутьзалучатися установи, організації, незалежновідформивласності, об'єднаннягромадян, окремігромадяни, якіможутьнадаватипослуги, необхідні для реалізаціїпробаційнихпрограм.
Реалізаціякожноїпробаційноїпрограмипередбачає: складанняграфіка, відвідування занять, дотриманняпевних правил поведінки при цьому, оцінкурезультатів та висновок про виконанняпробаційноїпрограми.
Спільною метою пробаційнихпрограм є досягненняпозитивнихзмін у поведінцісуб'єктапробації.

Якіперевагипробації?

Для держави в цілому:
-зниженнязлочинності та кількостіув’язненихосіб;
-позитивнийекономічнийефект: утриманняправопорушника у місцяхпозбавленняволінабагатодорожче (в 10-12 разів) для держави, ніжперебування особи на пробації;
-дотриманняміжнароднихстандартів та європейськихцінностей.

Для суспільства:
-убезпеченнягромадивідвчиненняповторнихзлочинів;
-справедливездійсненняправосуддя: обранняпокарання, необхідного і достатнього для виправлення.

Для особи, яка вчинила правопорушення:
-можливістьзмінитися без ізоляціївідсуспільства, підтримкана шляху до змін;
-збереженнясімейнихстосунків та зв’язків у громаді;
-збереженняроботи та житла.

Готові до співпраці та реалізаціїцікавихінформаційнихпроектів!

Поштова адреса: м. Долина, вул. Пушкіна, 12, каб. 29
(03477) 2-60-06
Електроннаскринька: if6_probation@ukr.net

Графік роботи: понеділок – четвер: 09:00 – 18:00
п’ятниця: 09:00 – 16:45
обідня перерва: 13:00 – 13:45
вихідний: субота, неділя

Немає коментарів:

Дописати коментар