пʼятниця, 14 липня 2017 р.

Рішення сесії сільської ради № 360/9/2017 Від 04.07. 2017 року Про встановлення плати за землю у складі податку на майно на 2018 р

                                                                        
                                                                              УКРАЇНА
КНЯЖОЛУЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА
ДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(восьме  скликання )
Дев’ята чергова сесія

                                                          РІШЕННЯ  № 360/9/2017
 Від 04.07. 2017 року                                                                                      с. Княжолука

Про встановлення 
плати за землю у складі податку на майно на 2018 р.


             Керуючись статтею 143 Конституції України, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Податкового Кодексу України , сільська рада:

                                                           ВИРІШИЛА:

Встановити плату за землю у складі податку на майно.
Затвердити Положення про плату за землю (Додаток №_1_).
Оприлюднити дане рішення в друкованих засобах масової інформації та на дошці оголошень та/або офіційному веб-сайті сільської ради.
Копію рішення надіслати у десятиденний термін з дня оприлюднення до контролюючого органу, в якому перебувають платники плати за землю.
Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної депутатської комісії з питань бюджету.
Рішення набуває чинності з 01 січня 2018 року.

  
Сільський голова                                                                                         В. В. Мальон                                                                                                                                                Додаток №1

Затверджено
Рішенням сільської ради 
від 04.07.2017 р. № 360/9/2017

Положення про плату за землю

            Плата за землю - це обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

І. Основні визначення

Земельний податок
            1.1. Платники земельного податку є: власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі.
            1.2. Об'єкт оподаткування земельним податком є:
            1.2.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;
            1.2.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.
            1.3. База оподаткування земельним податком:
            1.3.1. Базою оподаткування є:
            1.3.1.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до законодавства;
            1.3.1.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.
            1.3.2. Рішення рад щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок розташованих у межах населених пунктів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.
            1.3.3. Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського призначення (незалежно від місцезнаходження) земельним податком:
            1.3.3.1. Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством.
            1.3.3.2. Ставки податку за один гектар нелісових земель, які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства, встановлюються відповідно до розділу 1.4. цього Положення.
1.4. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження):
1.4.1. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі 1.0 відсотка від їх нормативної грошової оцінки (гранична ставка згідно Податкового кодексу не більше 3 відсотків), для земель загального користування – ­­­­­­0.5 відсотка від їх нормативної грошової оцінки (гранична ставка  - не більше 1 відсотка), а для сільськогосподарських угідь – 0.5 відсотка від їх нормативної грошової оцінки (гранична ставка - не менше 0,3 відсотка та не більше 1 відсотка).
1.4.2. Ставка податку встановлюється у розмірі 5 відсотків від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб'єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності) (гранична ставка не більше 12 відсотків).
1.5. Ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено:

1.5.1. Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, встановлюється у розмірі 0.5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області (гранична ставка - не більше 5 відсотків), а для сільськогосподарських угідь – 0.5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області (гранична ставка - не менше 0,3 відсотка та не більше 5 відсотків).
1.6.  Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб
            1.6.1. Від сплати податку звільняються:
1.6.1.1. інваліди першої і другої групи;
1.6.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;
1.7.1.3. пенсіонери (за віком);
1.6.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
1.6.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
1.6.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 1.6.1., поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:
1.6.2.1. для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;
1.6.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - не більш як 0,25 гектара, в селищах - не більш як 0,15 гектара, в містах - не більш як 0,10 гектара;
1.6.2.3. для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;
1.6.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;
1.6.2.5. для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.
1.6.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.
1.6.4. Якщо фізична особа, визначена у пункті 1.7.1 Положення, має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання / зміну земельної ділянки для застосування пільги.
Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового (звітного) періоду, у якому подано таку заяву.

            1.7. Пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб
1.7.1. Від сплати податку звільняються:
1.7.1.1. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;
1.7.1.2. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.
Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".
У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов'язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;
1.7.1.3. бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;
1.7.1.4. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних та державних дендрологічних парків), освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.
1.7.1.5. державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;
1.7.1.6. державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров'я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій.
            1.7.2. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком
            Не сплачується податок за:
            1.7.2.1. сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства;
1.7.2.2. землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;
1.7.2.3. земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;
1.7.2.4. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:
а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;
б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;
1.7.2.5. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;
1.7.2.6. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;
1.7.2.7. земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі;
1.7.2.8. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

            1.8. Особливості оподаткування платою за землю
Органи місцевого самоврядування встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.
Органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.
Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.
Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.
Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.
Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

1.9. Орендна плата
1.9.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.
Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.
Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.
Договір оренди земель державної і комунальної власності укладається за типовою формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.
1.9.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.
1.9.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.
1.9.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.
1.9.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:
1.9.5.1. не може бути меншою розміру земельного податку, встановленого для відповідної категорії земельних ділянок на відповідній території;
1.9.5.2. не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки;
1.9.5.3. може перевищувати граничний розмір орендної плати, встановлений у підпункті 1.9.5.2, у разі визначення орендаря на конкурентних засадах;
1.9.5.4. для пасовищ у населених пунктах, яким надано статус гірських, не може перевищувати розміру земельного податку;
1.9.5.5. для баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, не може перевищувати 0,1 відсотка нормативної грошової оцінки.
1.9.6. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

            ІІ. Порядок справляння та строки сплати плати за землю

2.1. Податковий (звітний) період для плати за землю
2.1.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.
2.1.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

2.2.Порядок обчислення плати за землю
            Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.
Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.
            Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.
Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.
За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.
У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.
Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки), які надсилають (вручають) платникові за місцем його реєстрації до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 Податкового кодексу.
У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника - юридичної або фізичної особи до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності.
У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника - фізичної особи до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає (вручає) податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
Якщо такий перехід відбувається після 1 липня поточного року, то контролюючий орган надсилає (вручає) попередньому власнику нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).
Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки для проведення звірки даних щодо:
розміру площі земельної ділянки, що перебуває у власності та/або користуванні платника податку;
права на користування пільгою із сплати податку;
розміру ставки податку;
нарахованої суми податку.
У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, користування пільгою, контролюючий орган за місцем знаходження земельної ділянки проводить протягом десяти робочих днів перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).
За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:
1) у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
2) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;
3) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.
За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.
Юридична особа зменшує податкові зобов'язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 1.6.1. цього Положення за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.
Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов'язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

            2.3. Строк сплати плати за землю
             Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.
У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.
Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться контролюючими органами за місцем знаходження земельної ділянки щороку до 1 травня.
Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.
Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.
Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.
Фізичними особами у сільській та селищній місцевості земельний податок може сплачуватися через каси сільських (селищних) рад або рад об'єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, за квитанцією про приймання податкових платежів. Форма квитанції встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу.
При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).
Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

            2.4 Індексація нормативної грошової оцінки земель
Для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, здійснює управління у сфері оцінки земель та земельних ділянок.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за станом на 1 січня поточного року, що визначається за формулою:
Кi = І : 100,
де І - індекс споживчих цін за попередній рік.
У разі якщо індекс споживчих цін перевищує 115 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 115.
Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації не пізніше 15 січня поточного року забезпечують інформування центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, і власників землі та землекористувачів про щорічну індексацію нормативної грошової оцінки земель.

      ІІІ.Відповідальність платників плати за землю
Платники податку несуть відповідальність за повноту і своєчасність перерахування плати за землю до бюджету. Крім того, юридичні особи та фізичні особи - підприємці несуть відповідальність за правильність визначення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету та своєчасність подання податкових декларацій по платежу в порядку, визначеному Податковим Кодексом України.

IV.Контроль за сплатою до бюджету плати за землю
Контроль за своєчасністю подання податкових декларацій по платі за землю, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до місцевого бюджету здійснюють контролюючі органи.
             


понеділок, 10 липня 2017 р.

Івана Купала


   Сьомого липня 2017 року  в храмі Святої Мучениці Параскеви – П’ятниці Української  Православної Церкви Київського Патріархату в селі Княжолука , що на околиці Долинщини,  в день  в найбільш поетичного свята  українського обрядового календаря , отцем Олегом, спільно з прихожанами,  проводилось Богослужіння   по відзначенню  Різдва Івана Хрестителя.
До початку  Богослужіння  з Божого Благословення  до  прихожан звернувся  з словами вдячності  старший капелан протоієрей   ІВано-Франківської  Єпархії  Управління Військового Духовенства  Іоан Креховецький .  Він розповів про життя військових   в зоні АТО та духовну  службу  капеланів, також   про вагомий внесок парафіян у  наданні  гуманітарної допомоги  військовим. Адже там , на війні з російським агресором  наші брати і сестри  жертвують своє життя заради   мирного неба нашому  українську народу , за збереження цілісності і незалежності нашої України . Подякував всім, хто приклався  у наданні допомоги, яку нещодавно вони доставили  в зону бойових дій.  Нещодавно старший капелан протоієрей   ІВано-Франківської  Єпархії  Управління Військового Духовенства  Іоан Креховецький  за активну  організацію та участь  в організації  відправки  гуманітарної допомоги  відзначив  грамотою  працівників сільської ради , а сьогодні  вручив грамоту  церковній управі храму Святої Мучениці Параскеви – П’ятниці.Іван Проців.

четвер, 6 липня 2017 р.

З Днем народження.

   
       
                         Сьогодні в цей чудовий день у Івана Івановича Проціва  - секретаря  Княжолуцької сільської ради,  День  народження. Його сердечно вітають працівники Княжолуцької сільської ради, керівники установ та організацій  села. Бажають , щоб  кожен  день його життя  був наповнений приємними  враженнями, потрібними і важливими  справами . Щоб ніколи в душі  не оживало гнітюче  почуття самотності, був   затребуваним  ,  необхідним людям  і своїй родині. Нехай  у всіх  починаннях  супроводжує вдача, розуміння і підтримка з  боку рідних, колег і однодумців, а непроста робота приносить тільки задоволення і творчі перемоги.  Здоровя  , радості повне серце  і теплоти людської . А найголовніше  - великих Божих благословень.

З Днем народження вітаєм,
Щастя  зичим  і добра.
І  міцніє  хай  здоровя,
В серці  - ніжності, тепла.

Буде  вік нехай  Ваш довгим,
Повним  пишних  перемог.
Хай  сімю  прекрасну Вашу
Береже від лиха Бог.

Сили будуть і натхнення ,
Щоб до цілей своїх  йти.
Сенс життя в любові  ближніх

Вам бажаємо  знайти.