неділя, 17 лютого 2019 р.

                                                     
                                     15.02.2019р. О 15.00 год. відбулась зустріч громадян з
                               учасниками мобільної групи в с. Княжолука в сесійній залі.

пʼятниця, 15 лютого 2019 р.УКРАЇНА
КНЯЖОЛУЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА
ДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(восьме  скликання )
 Сімнадцята чергова сесія

                                                          ПРОЕКТ-РІШЕННЯ
 Від   2019 року                                                    с. Княжолука
    __    /17/2019

Про встановлення туристичного збору
з врахуванням змін, що набули чинності
з 01.01.2019 року, на території
 Княжолуцької сільської ради

З метою забезпечення повноти і своєчасності надходжень у 2019 році  туристичного збору до бюджету, у  відповідності до Закону України від 23.11.2018р. № 2628-УІІІ «Про внесення змін до  Податкового кодексу України, та інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів»,  сесія –сільської ради

ВИРІШИЛА:

1.    Встановити на території Княжолуцької сільської ради ставку туристичного збору (з урахуванням змін) на 2019 рік, відповідно до «Положення про порядок обчислення і сплати туристичного збору».
2.    Додаток 2 до рішення 15  сесії  Княжолуцької  сільської  ради __8_ скликання від _25.06.2018 № 589/15/2018 вважати таким, що втратило чинність.
3.    Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.
4.    Контроль за виконанням данного рішення покласти на постійну комісію з питань економіки, бюджету та регуляторної політики.
Сільський    голова                                                        В.В.Мальон


                                                                                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО                      
                            Додаток до рішення
                                                   Княжолуцької сільської ради
№ ____/17/2019   від «   ___»  ________2019р.

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок обчислення і сплати туристичного збору.
Село Княжолука.
                                           1.Загальні положення.
1.1. Збір встановлюється на підставі ст.. 10 (розділ І), ст. 268 (розділ ХІІ) Податкового Кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VІ із внесеними змінами та доповненнями.
  2. Платник збору
2.1.Платник збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, про встановлення туристичного збору, та тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1. пункту 268.5 цієї статті.
2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які
а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у селі, селищі або місті, радами, яких встановлено такий збір;
б) особи визначені пунктом «в» підпункту 14.1.213 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу, які прибули у відрядження або тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом «б» підпункту 268.5.1. пункту 268.5 цієї статті, що належать фізичним особам на праві приватної власності або на праві користування за договором найму;
в) інваліди, діти інваліди та особи,  що супроводжують інвалідів І-групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);
г) ветерани війни;
г) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санітарно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоровя;
е) діти віком до 18 років;
є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санітарно-курортні заклади;
ж) члени сімї фізичної особи першого та/або другого ступеня споріднення, визначені відповідно до підпункту 14.1 статті 14 цього Кодексу. Які тимчасово розміщуються такою фізичною особою у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом «6» підпункту 268.5.1. пункту 268.5  цієї статті, що належать їй на праві власності або на праві користування за договором найму.
3. Ставка податку.
3.1. Ставка збору встановлюється за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1. пункту 268.5 цієї статті, у розмірі до 0,5 відсотка –для внутрішнього туризму та до 5 відсотків – для вїздного туризму від розміру

                                                                           
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.
Внутрішній туризм – переміщення в межах території України громадян України та/або осіб, які постійно проживають  на території України, в пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях.
Вїздний туризм для цілей розділу ХІІ цього Кодексу – прибуття на територію України та/або переміщення в межах території України осіб, які постійно не проживають на території України, в пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях.
4.База справляння збору
4.1. База справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1. пункту 268.5 цієї статті.
5. Податкові агенти та місця проживання (ночівлі)
5.1 Справляння збору може здійснюватися з тимчасового розміщення у таких місцях проживання (ночівлі);
а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу, санітарно-курортні заклади;
б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира,котедж,  кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі).
5.2. Справляння збору здійснюється таким податковими агентами:
а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами юридичних осіб згідно з пунктом 268.7.2. пункту 268.7 цієї статті, фізичними особами – підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 цієї статті;
б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом «б» підпункту 268.5.1 пункту 268.5  цієї статті, що належить фізичним особам на праві приватної власності або на праві користування за  договором найму;
в) юридичними особами, які уповноважуються сільською, селищною, міською радою або радою об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.
Перелік податкових агентів та інформація про них розміщуються та оприлюднюються на офіційному веб-сайті  Княжолуцької сільської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.
6.Особливості справляння збору
6.1. Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, які справляють збір  за ставками, у місцях справляння збору та з дотримання інших вимог, визначених рішенням відповідної ї сільської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.
За один і той самий період перебування платника збору на території однієї адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір , повторне справляння збору,вже сплаченого таким платником збору, не допускається.
                                                                        
6.2. Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання (ночівлі), що належать такій особі на праві приватної власності або на праві   користування, виключно за наявності у платника збору документа, що підтверджує сплату ним туристичного збору відповідно до Податкового кодексу України та рішення відповідної сільської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.
6.3. У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний збір , території адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір , сума надмірно сплаченого збору підлягає поверненню такій собі у встановленому цим Кодексом порядку.
7.Порядок сплати збору
7.1.Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням:
- щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового)періоду строк та      відповідно до податкової декларації за звітній (податковий)квартал;
- або авансовими внесками до 30 числа (включно)кожного місяця ( у лютому – до 28 (29) включно) на підставі рішення відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад. Розмір авансового внеску відповідає сумі сплаченого платниками збору у місці, за який сплачується аванс.
Податкові агенти, які сплачують збір авансовими внесками, відображають у податковій декларації за звітний (податковий) квартал суми нарахованих щомісячних авансових внесків. При цьому остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітній (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується таким податковим агентам у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.
7.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента туристичного збору у контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу.
7.3. Базовий податковий (звітній) період дорівнює календарному кварталу.
8.Відповідальність
8.1. Платники збору . податкові агенти  несуть відповідальність за правильність визначення суми збору , що підлягає сплаті до бюджету, повноту і своєчасність сплати збору  до бюджету та своєчасність подання податкових декларацій по платежу в порядку, визначеному Податковим Кодексом України.

Це положення набирає чинності з  «___» ____________2019 року( з дня прийняття  рішення)     Секретар сільської ради                                                           В.І.Титиш
четвер, 14 лютого 2019 р.


"ЦЕНТР ПРОБАЦІЇ" - ДІЄ В МІСТІ ДОЛИНА
КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

У Долині діє «Центр пробації»: як шлях до зменшення злочинності
У місті Долина функціонує районний сектор філії Державної установи «Центр пробації» як один з відокремленихструктурнихпідрозділівуповноваженихорганів з питань пробації в Івано-Франківськійобласті.
Службу пробації було створено у 2017 році шляхом реформування кримінально-виконавчої інспекції (КВІ), яка відповідала за виконання вироків, не пов’язаних із позбавленням волі. Ця служба здійснювала нагляд за особами, які скоїли правопорушення, щобзабезпечитивиконанняпередбачених судом обов’язків. Тобто, заходи передбачали, передусім, покарання та контроль.
У 2018 році у складіМіністерстваюстиціїУкраїнибуло створено центральний орган управління діяльністю пробації - Державнуустанову «Центр пробації», щокоординує та здійснюєнагляд за діяльністю 24 філій та 560 уповноважених органів з питань пробації по всій Україні.
Пробація – це система наглядових та соціально-виховних заходів, що застосовуються за рішенням суду до засуджених, виконанняпевнихвидівкримінальнихпокарань, не пов’язаних з позбавленнямволі (далі - клієнт пробації), та забезпечення суду інформацією, що характеризує обвинуваченого.
Мета діяльності органів пробації - забезпечення безпеки суспільства (громади) шляхом надання необхідної підтримки та допомогиклієнтупробаціїіззалученнямспеціалістіврізних служб та організацій, надання суду інформації, щохарактеризує клієнта, а також здійснення нагляду і контролю, аби уникнути вчинення ним повторних правопорушень.

Як працює пробація?
1. Досудова пробація - надання суду інформації (досудовоїдоповіді) про особу, яка обвинувачується у вчиненні правопорушення, з метою врахування обставин її життя для прийняття судом справедливого рішення про міру її відповідальності (складання досудової доповіді).
2. Наглядов апробація - здійснення наглядових та соціально-виховних заходів для осіб, до яких застосовуєтьс япробація:
-контроль за поведінкою;
-нагляд за виконанням обов’язків;
-надання психологічної, консультативної та інших видів допомоги;
-сприяння працевлаштуванню; -залучення до навчання;
-участь у виховних заходах та соціально-кориснійдіяльності;
-проведення профілактичної роботи.
3. Пенітенціарна пробація - допомога особі, яка готується до звільнення з місцьпозбавлення волі:
- трудове та побутове влаштування за місцем проживання;
- сприяння в отриманні медичних послуг;
- допомога в адаптації до життя у громаді.

Пробаційні програми - спеціальні програми соціально-психологічного або психо-корекційного напряму, які суд зобов'язує пройти для того, щоб людина змінила свою прокримінальну поведінку, своє ставлення до оточуючих, свій внутрішній світ.

Затвердженотакіпробаційніпрограми для роботи з суб’єктами пробації: «Попередженнявживанняпсихоактивнихречовин», «Подоланняагресивноїповедінки», «Змінапрокримінальногомислення». До реалізаціїпробаційноїпрограмиу порядку, визначеномузаконодавством, можутьзалучатися установи, організації, незалежновідформивласності, об'єднаннягромадян, окремігромадяни, якіможутьнадаватипослуги, необхідні для реалізаціїпробаційнихпрограм.
Реалізаціякожноїпробаційноїпрограмипередбачає: складанняграфіка, відвідування занять, дотриманняпевних правил поведінки при цьому, оцінкурезультатів та висновок про виконанняпробаційноїпрограми.
Спільною метою пробаційнихпрограм є досягненняпозитивнихзмін у поведінцісуб'єктапробації.

Якіперевагипробації?

Для держави в цілому:
-зниженнязлочинності та кількостіув’язненихосіб;
-позитивнийекономічнийефект: утриманняправопорушника у місцяхпозбавленняволінабагатодорожче (в 10-12 разів) для держави, ніжперебування особи на пробації;
-дотриманняміжнароднихстандартів та європейськихцінностей.

Для суспільства:
-убезпеченнягромадивідвчиненняповторнихзлочинів;
-справедливездійсненняправосуддя: обранняпокарання, необхідного і достатнього для виправлення.

Для особи, яка вчинила правопорушення:
-можливістьзмінитися без ізоляціївідсуспільства, підтримкана шляху до змін;
-збереженнясімейнихстосунків та зв’язків у громаді;
-збереженняроботи та житла.

Готові до співпраці та реалізаціїцікавихінформаційнихпроектів!

Поштова адреса: м. Долина, вул. Пушкіна, 12, каб. 29
(03477) 2-60-06
Електроннаскринька: if6_probation@ukr.net

Графік роботи: понеділок – четвер: 09:00 – 18:00
п’ятниця: 09:00 – 16:45
обідня перерва: 13:00 – 13:45
вихідний: субота, неділя