понеділок, 24 червня 2019 р.


УКРАЇНА
КНЯЖОЛУЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА
ДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(восьме  скликання )
 П’ятнадцята чергова сесія

                                                          РІШЕННЯ
 Від   27 червня    2019 року                                                        с. Княжолука
 №  ___

Про встановлення ставок та пільг із
сплати податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки,
на 2020-2022 р. на території Княжолуцької сільської ради
Кол згідно з КОАТУУ 2622082400
Керуючися статтею 266 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 року № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», сесія сільської ради

ВИРІШИЛА:
1. Установити на території Княжолуцької сільської ради:
    1) ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком 1;
    2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.
2. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутанську комісію з питнь економіки, бюджету та регуляторної політики .
4. Рішення набирає чинності з 01.01.2020 року.

Сільський голова В.В.Мальон


Додаток №1 до рішення
 19  сесії Княжолуцької сільської ради 8 скликання
                                                                                     від _27_червня_2019р. №____

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1
Ставки встановлюються на 2020-2022 рік та вводяться в дію з 01 січня 2020 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області Код району Код згідно з КОАТУУ Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
09      05 2622082400 Княжолуцька сільська  рада  (с.Княжолука_)

Класифікація будівель та споруд2 Ставки податку3 за 1 кв. метр (відсотків розміру мінімальної заробітної плати)
код2 найменування2 для юридичних осіб для фізичних осіб

11 Будівлі житлові
111 Будинки одноквартирні
1110 Будинки одноквартирні5
1110.1 Будинки одноквартирні масової забудови        0.01         0.01
1110.2 Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності        0.01 0.01
1110.3 Будинки садибного типу 0.01 0.01
1110.4 Будинки дачні та садові 0.01 0.01
112 Будинки з двома та більше квартирами
1121 Будинки з двома квартирами5
1121.1 Будинки двоквартирні масової забудови 0.01 0.01
1121.2 Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності 0.01 0.01
1122 Будинки з трьома та більше квартирами5
1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови 0.01 0.01
1122.2 Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні 0.01 0.01
1122.3 Будинки житлові готельного типу 0.01 0.01
113 Гуртожитки5
1130.1 Гуртожитки для робітників та службовців - -
1130.2 Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5 - -
1130.3 Гуртожитки для учнів навчальних закладів5 - -
1130.4 Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5 - -
1130.5 Будинки дитини та сирітські будинки5 - -
1130.6 Будинки для біженців, притулки для бездомних5 - -
1130.9 Будинки для колективного проживання інші - -
12 Будівлі нежитлові
121 Готелі, ресторани та подібні будівлі
1211 Будівлі готельні
1211.1 Готелі 0.5 0.5
1211.2 Мотелі 0.5 0.5
1211.3 Кемпінги 0.5 0.5
1211.4 Пансіонати 0.5 0.5
1211.5 Ресторани та бари 0.5 0.5
1212 Інші будівлі для тимчасового проживання
1212.1 Туристичні бази та гірські притулки - -
1212.2 Дитячі та сімейні табори відпочинку - -
1212.3 Центри та будинки відпочинку - -
1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше - -
122 Будівлі офісні
1220 Будівлі офісні5
1220.1 Будівлі органів державного та місцевого управління5 0.5 0.5
1220.2 Будівлі фінансового обслуговування - -
1220.3 Будівлі органів правосуддя5 - -
1220.4 Будівлі закордонних представництв5 - -
1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств 0.5 0.5
1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші 0.5 0.5
123 Будівлі торговельні
1230 Будівлі торговельні
1230.1 Торгові центри, універмаги, магазини 0.5 0.5
1230.2 Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5 - -
1230.3 Станції технічного обслуговування автомобілів 0.5 0.5
1230.4 Їдальні, кафе, закусочні тощо 0.5 0.5
1230.5 Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування 0.5 0.5
1230.6 Будівлі підприємств побутового обслуговування 0.5 0.5
1230.9 Будівлі торговельні інші 0.5 0.5
124 Будівлі транспорту та засобів зв’язку
1241 Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі
1241.1 Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту - -
1241.2 Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту - -
1241.3 Будівлі міського електротранспорту - -
1241.4 Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту - -
1241.5 Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі - -
1241.6 Будівлі станцій підвісних та канатних доріг - -
1241.7 Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо - -
1241.8 Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо - -
1241.9 Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші - -
1242 Гаражі
1242.1 Гаражі наземні 0.5 0.5
1242.2 Гаражі підземні 0.5 0.5
1242.3 Стоянки автомобільні криті            -             -
1242.4 Навіси для велосипедів - -
125 Будівлі промислові та склади
1251 Будівлі промислові5
1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості5 - -
1251.2 Будівлі підприємств чорної металургії5 - -
1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5 - -
1251.4 Будівлі підприємств легкої промисловості5 0.5 0.5
1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості5 0.5 0.5
1251.6 Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5 - -
1251.7 Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості5 - -
1251.8 Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5 - -
1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5 - -
1252 Резервуари, силоси та склади
1252.1 Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу 0.5 0.5
1252.2 Резервуари та ємності інші - -
1252.3 Силоси для зерна - -
1252.4 Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів - -
1252.5 Склади спеціальні товарні - -
1252.6 Холодильники - -
1252.7 Складські майданчики - -
1252.8 Склади універсальні - -
1252.9 Склади та сховища інші5 - -
126 Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення
1261 Будівлі для публічних виступів
1261.1 Театри, кінотеатри та концертні зали - -
1261.2 Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів - -
1261.3 Цирки - -
1261.4 Казино, ігорні будинки - -
1261.5 Музичні та танцювальні зали, дискотеки - -
1261.9 Будівлі для публічних виступів інші - -
1262 Музеї та бібліотеки
1262.1 Музеї та художні галереї5 - -
1262.2 Бібліотеки, книгосховища5 - -
1262.3 Технічні центри - -
1262.4 Планетарії5 - -
1262.5 Будівлі архівів5 - -
1262.6 Будівлі зоологічних та ботанічних садів5 - -
1263 Будівлі навчальних та дослідних закладів
1263.1 Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ - -
1263.2 Будівлі вищих навчальних закладів - -
1263.3 Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5 - -
1263.4 Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5 - -
1263.5 Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5 - -
1263.6 Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами5 - -
1263.7 Будівлі закладів з фахової перепідготовки - -
1263.8 Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій5 - -
1263.9 Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші5 - -
1264 Будівлі лікарень та оздоровчих закладів
1264.1 Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів5 - -
1264.2 Лікарні профільні, диспансери5 - -
1264.3 Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки5 - -
1264.4 Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5 - -
1264.5 Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил5 - -
1264.6 Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5 - -
1264.9 Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5 - -
1265 Зали спортивні5
1265.1 Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо - -
1265.2 Басейни криті для плавання - -
1265.3 Хокейні та льодові стадіони криті - -
1265.4 Манежі легкоатлетичні - -
1265.5 Тири - -
1265.9 Зали спортивні інші
127 Будівлі нежитлові інші
1271 Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5
1271.1 Будівлі для тваринництва5 - -
1271.2 Будівлі для птахівництва5 - -
1271.3 Будівлі для зберігання зерна5 - -
1271.4 Будівлі силосні та сінажні5 - -
1271.5 Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5 - -
1271.6 Будівлі тепличного господарства5 - -
1271.7 Будівлі рибного господарства5 - -
1271.8 Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5 - -
1271.9 Будівлі сільськогосподарського призначення інші5 - -
1272 Будівлі для культової та релігійної діяльності5
1272.1 Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5 - -
1272.2 Похоронні бюро та ритуальні зали - -
1272.3 Цвинтарі та крематорії5 - -
1273 Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5
1273.1 Пам’ятки історії та архітектури5 - -
1273.2 Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою5 - -
1273.3 Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5 - -
1274 Будівлі інші, не класифіковані раніше5
1274.1 Казарми Збройних Сил5 - -
1274.2 Будівлі поліцейських та пожежних служб5 - -
1274.3 Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів5 - -
1274.4 Будівлі лазень та пралень - -
1274.5 Будівлі з облаштування населених пунктів - -


Сільський голова                                                                        В.В.Мальон

__________
1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.
2 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. № 507.
3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.
4 У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зони. Без урахування зони ставки зазначаються у графі “1 зона”.
5 Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.

Додаток №2 до рішення
ЗАТВЕРДЖЕНО
__19_ сесії  Княжолуцької сільської ради _8_ скликання
                                                                      від _27.06.2019 №____


ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Пільги встановлюються на 2020-2022 рік та вводяться в дію з 01 січня 2020 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області Код району Код згідно з КОАТУУ Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
09 05 2622082400 Княжолуцька сільська  рада,  Івано-Франківської області (с.Княжолука)

Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

1. На квартири, незалежно від їх кількості до 60 кв. метрів; 100
2. На житловий будинок/житлові будинки, незалежно від їх кількості до 120 кв. метрів; 100
3. Різні типи об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (в разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), до 180 кв. метрів; 100
4. Об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влад органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності); 100
5. Будівлі дитячих будинків сімейного типу; 100
6. Гуртожитки; 100
7. Житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв'язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської ради; 100
8. Об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину; 100
9. Будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств; 100
10. Будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності; 100
11. Об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств; 100
12. Об'єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність. 100
Сільський голова В.В.Мальон

__________
1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.


КНЯЖОЛУЦЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА
     ДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ)
(П’ЯТНАДЦЯТА ЧЕРГОВА СЕСІЯ)

  Р І Ш Е Н Н Я

Від 27  червня  2019 №  ___  /19/2019
                                                                                                           с.   Княжолука

Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020-2022 р.
(транспортного, туристичного, єдиного)
на території Княжолуцької сільської ради

З метою забезпечення надходжень до міського бюджету, відповідно до ст.ст.8, 10, 12, 267, 268, 291 - 300  Податкового кодексу України, керуючись вимогами п.24 ч.1 ст.26, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сесія ¬сільської ради

ВИРІШИЛА:

1. Встановити на території Княжолуцької сільської ради ставку транспортного податку на 2020-2022 р. відповідно до додатку 1.
2. Встановити на території Княжолуцької сільської ради ставку туристичного збору на 2020-2022 р. відповідно додатку 2.
3. Встановити на території Княжолуцької сільської ради ставки єдиного податку на 2020-2022 р. відповідно до додатку 3 .
4. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економіки, бюджету та регуляторної політики.
       Сільський    голова                                                        В.В.Мальон

Додаток 1 до рішення
19  сесії  Княжолуцької сільської  ради  8- скликання
                                                                     від  27. 06.2019 № ___   /19/2019

Транспортний податок

1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до вимог підпункту 267.2.1 пункту 267.2 ст.267 Податкового кодексу України є об’єктами оподаткування.
2. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року
3. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 ст.267 Податкового кодексу України.
4. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 ст.267 Податкового кодексу України.
5. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
6. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.
7. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).
8. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.
9. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.
10. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до місцевого бюджету ____ згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.
18. Транспортний податок сплачується:
18.1. Фізичними особами протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.
18.2. Юридичними особами авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.
Сільський    голова                                                                    В.В.Мальон

Додаток 2 до рішення
19  сесії  Княжолуцької  сільської  ради __8_ скликання
                                                                 від _27.06.2019 №  ___  /19/2019

Туристичний збір

1.  Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію _______ та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.
2. Платниками збору не можуть бути особи, які:
а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму;
б) особи, які прибули у відрядження;
в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів І групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);
г) ветерани війни;
ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію;
е) діти віком до 18 років;
є) дитячі лікувально- профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади.
3. Ставка встановлюється у розмірі 1% до бази справляння збору, визначеної пунктом 268.4 ст.268 Податкового кодексу України.
4. Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в місцях, визначених підпунктом 268.5.1 ст.268, за вирахуванням податку на додану вартість.
5. Справляння збору  здійснюється:
а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами;
б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;
в) юридичними особами або фізичними особами - підприємцями, які уповноважуються міською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з міською радою.
6. Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.
7. Сума туристичного збору, обчислена відповідно до податкової декларації за  звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк, за місцезнаходженням податкових агентів.
8. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.
Сільський  голова                                                                   В.В.Мальон

Додаток 3 до рішення
 19 сесії  Княжолуцької  сільської ради _8__ скликання
                                                  від __27.06..2019 №  ___  /19/2019


Єдиний податок

1. Встановити єдиний податок на території Княжолуцької сільської ради на 2020-2022 р. для першої та другої груп платників єдиного податку.
1.1. Ставки єдиного податку встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) відповідно до пунктів 293.1 та 293.2 статті 293 Податкового кодексу України.
1.2. Встановити фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, з розрахунку на календарний місяць:
- для першої групи платників єдиного податку – 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму, для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року;
- для другої групи платників єдиного податку – 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;
1.3. У разі здійснення платниками єдиного податку першої та другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.
1.4. У разі здійснення платниками єдиного податку першої та другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування території громад, застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений ст.293 Податкового кодексу України для відповідної групи таких платників єдиного податку.
1.5. Ставка єдиного податку для платників єдиного податку першої – другої групи (фізичні особи – підприємці) у розмірі 15 % встановлюється у випадках, передбачених пунктом 293.4 статті 293 Податкового кодексу України, з особливостями, визначеними пунктом 293.8 статті 293 Податкового кодексу України.
2. Платниками податку є суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, визначені підпунктами 1) та 2) пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України.
3. Об'єкт оподаткування визначається відповідно
1) для платників єдиного податку першої групи відповідно до підпункту  1) пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України;
2) для платників єдиного податку другої групи – відповідно до підпункту  2) пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України.
4. База оподаткування для платників єдиного податку першої та другої груп платників єдиного податку визначається відповідно до пункту 293.1 статті 293 Податкового кодексу України.
5. Порядок обчислення податку встановлюється відповідно до пунктів  295.2, 295.5 та 295.8 статті  295 Податкового кодексу України з урахуванням особливостей, визначених статтею  297 Податкового кодексу України.
6. Податковий період встановлюється відповідно до статті  294 Податкового кодексу України.
7. Строк та порядок сплати податку визначаються відповідно до пунктів  295.1, 295.4 та 295.7 статті  295 Податкового кодексу України з урахуванням особливостей, визначених статтею  297 Податкового кодексу України.
8. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку визначено пунктами  296.2, 296.4, підпунктом  296.5.1 пункту  296.5 статті  296 Податкового кодексу України з урахуванням особливостей, визначених статтею  297 Податкового кодексу України.
Сільський  голова                                                                               В.В.Мальон
ПРОЕКТ
УКРАЇНА
КНЯЖОЛУЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА
ДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(восьме  скликання )
 Сімнадцята чергова сесія

                                                               РІШЕННЯ
 Від   2019 року                                                    с. Княжолука
 №   __    /19/2019

Про встановлення туристичного збору
з врахуванням змін, що набули чинності
з 01.01.2019 року, на території
 Княжолуцької сільської ради

З метою забезпечення повноти і своєчасності надходжень у 2019 році  туристичного збору до бюджету, у  відповідності до Закону України від 23.11.2018р. № 2628-УІІІ «Про внесення змін до  Податкового кодексу України, та інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів»,  сесія –Княжолуцької сільської ради

ВИРІШИЛА:

1. Встановити на території Княжолуцької сільської ради ставку туристичного збору (з урахуванням змін) на 2020-2022 р, відповідно до «Положення про порядок обчислення і сплати туристичного збору».
2. Додаток 2 до рішення 15  сесії  Княжолуцької  сільської  ради __8_ скликання від _25.06.2018 № 589/15/2018 вважати таким, що втратило чинність.
3. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.
4. Контроль за виконанням данного рішення покласти на постійну комісію з питань економіки, бюджету та регуляторної політики.
Сільський    голова                                                        В.В.Мальон

                              ЗАТВЕРДЖЕНО                     
                                   Додаток до рішення
                                                   Княжолуцької сільської ради
№ ____/19/2019   від «   ___»  ________2019р.

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок обчислення і сплати туристичного збору.
Село Княжолука.
                                           1.Загальні положення.
1.1. Збір встановлюється на підставі ст.. 10 (розділ І), ст. 268 (розділ ХІІ) Податкового Кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VІ із внесеними змінами та доповненнями.
  2. Платник збору
2.1.Платник збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, про встановлення туристичного збору, та тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1. пункту 268.5 цієї статті.
2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які
а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у селі, селищі або місті, радами, яких встановлено такий збір;
б) особи визначені пунктом «в» підпункту 14.1.213 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу, які прибули у відрядження або тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом «б» підпункту 268.5.1. пункту 268.5 цієї статті, що належать фізичним особам на праві приватної власності або на праві користування за договором найму;
в) інваліди, діти інваліди та особи,  що супроводжують інвалідів І-групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);
г) ветерани війни;
г) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санітарно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;
е) діти віком до 18 років;
є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санітарно-курортні заклади;
ж) члени сім’ї фізичної особи першого та/або другого ступеня споріднення, визначені відповідно до підпункту 14.1 статті 14 цього Кодексу. Які тимчасово розміщуються такою фізичною особою у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом «6» підпункту 268.5.1. пункту 268.5  цієї статті, що належать їй на праві власності або на праві користування за договором найму.
3. Ставка податку.
3.1. Ставка збору встановлюється за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1. пункту 268.5 цієї статті, у розмірі до 0,5 відсотка –для внутрішнього туризму та до 5 відсотків – для в’їздного туризму від розміру

                                                                           
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.
Внутрішній туризм – переміщення в межах території України громадян України та/або осіб, які постійно проживають  на території України, в пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях.
В’їздний туризм для цілей розділу ХІІ цього Кодексу – прибуття на територію України та/або переміщення в межах території України осіб, які постійно не проживають на території України, в пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях.
4.База справляння збору
4.1. База справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1. пункту 268.5 цієї статті.
5. Податкові агенти та місця проживання (ночівлі)
5.1 Справляння збору може здійснюватися з тимчасового розміщення у таких місцях проживання (ночівлі);
а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу, санітарно-курортні заклади;
б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира,котедж,  кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі).
5.2. Справляння збору здійснюється таким податковими агентами:
а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами юридичних осіб згідно з пунктом 268.7.2. пункту 268.7 цієї статті, фізичними особами – підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 цієї статті;
б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом «б» підпункту 268.5.1 пункту 268.5  цієї статті, що належить фізичним особам на праві приватної власності або на праві користування за  договором найму;
в) юридичними особами, які уповноважуються сільською, селищною, міською радою або радою об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.
Перелік податкових агентів та інформація про них розміщуються та оприлюднюються на офіційному веб-сайті  Княжолуцької сільської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.
6.Особливості справляння збору
6.1. Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, які справляють збір  за ставками, у місцях справляння збору та з дотримання інших вимог, визначених рішенням відповідної  сільської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.
За один і той самий період перебування платника збору на території однієї адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір , повторне справляння збору,вже сплаченого таким платником збору, не допускається.
                                                                       
6.2. Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання (ночівлі), що належать такій особі на праві приватної власності або на праві   користування, виключно за наявності у платника збору документа, що підтверджує сплату ним туристичного збору відповідно до Податкового кодексу України та рішення відповідної сільської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.
6.3. У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний збір , території адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір , сума надмірно сплаченого збору підлягає поверненню такій особі у встановленому цим Кодексом порядку.
7.Порядок сплати збору
7.1.Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням:
- щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового)періоду строк та      відповідно до податкової декларації за звітній (податковий)квартал;
- або авансовими внесками до 30 числа (включно)кожного місяця ( у лютому – до 28 (29) включно) на підставі рішення відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад. Розмір авансового внеску відповідає сумі сплаченого платниками збору у місці, за який сплачується аванс.
Податкові агенти, які сплачують збір авансовими внесками, відображають у податковій декларації за звітний (податковий) квартал суми нарахованих щомісячних авансових внесків. При цьому остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітній (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується таким податковим агентам у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.
7.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента туристичного збору у контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу.
7.3. Базовий податковий (звітній) період дорівнює календарному кварталу.
8.Відповідальність
8.1. Платники збору . податкові агенти  несуть відповідальність за правильність визначення суми збору , що підлягає сплаті до бюджету, повноту і своєчасність сплати збору  до бюджету та своєчасність подання податкових декларацій по платежу в порядку, визначеному Податковим Кодексом України.

Це положення набирає чинності з  «___» ____________2019 року( з дня прийняття  рішення)     Секретар сільської ради                                                           В.І.Титиш